Scroll Top

Donație persoană juridică

Legea sponsorizării și Codul Fiscal permit companiilor plătitoare de impozit pe profit să ofere sponsorizări entităților fără scop lucrativ pentru activități din anumite domenii și să beneficieze de facilități fiscale.
Cheltuielile de sponsorizare se scad din impozitul pe profit datorat şi achitat la stat. Cu alte cuvinte, fondurile suportate pentru astfel de acţiuni diminuează ulterior şi direct sumele ce trebuie achitate statului în contul impozitul pe profit.

Condiţiile cumulative pentru a accesa această facilitate fiscală sunt:
– compania trebuie să fi plătitor de impozit pe profit;
– acţiunile trebuie justificate prin acte juridice (contracte) încheiate potrivit prevederilor legale;
– fondurile direcţionate trebuie să fie sub cea mai mică dintre limitele precizate mai jos:
– 0.75% din cifra de afaceri;
– 20% din impozitul pe profit datorat.

Sponsorizarea trebuie să fie înregistrată în contabilitate în anul pentru care se face plata impozitului (anul anterior momentului plății efective a impozitului). Companiile au dreptul să acorde sponsorizări şi peste limitele menţionate mai sus, creditul fiscal se raportează în următorii 7 ani consecutivi.

Mai mult, societățile comerciale ce sunt plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și care efectuează sponsorizări, scad sumele sponsorizate din impozit până la nivelul a 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat au înregistrat cheltuielile cu sponsorizarea respective. Sumele ce depășesc limitele permise pentru creditul fiscal se pot raporta în acest caz în următoarele 28 de trimestre consecutive.

Contribuabilii ce efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor (Formularul 107) aferentă anului în care au sponsorizat.